SKOG OCH REN PERSONUPPGIFTSPOLICY
WEBBASERADE UTBILDNINGAR OCH PROV
2018-05-20

1. Bakgrund

Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas, med stöd av samtycke, är:

3. Ändamål med behandlingen av personuppgifter

I syfte att säkerställa våra berättigade intressen som personuppgiftsansvariga behandlar vi personuppgifter för nedanstående ändamål:

4. Säkerhet och överföring av personuppgifter

Vi värnar om din integritet och om en hög säkerhet för dina personuppgifter. Vi har därför vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Vi kommer INTE att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag eller till följd av ett domstolsbeslut.

Vad gäller överföring av personuppgifter till tredje land samarbetar vi endast med leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/ESS och tillämpar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har antagits av EU-kommissionen.

5. Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras INTE längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

6. Dina rättigheter

Vad gäller behandlingen av dina personuppgifter har du bland annat nedanstående rättigheter som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning.

Rätt till tillgång
Du har rätt att begära att få ta del av vilka personuppgifter som finns lagrade om dig.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade eller kompletterade.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas om de inte längre är nödvändig utifrån ändamålet med behandlingen, se punkt 3. Kontakta i så fall vårt personuppgiftsbiträde, se punkt 9.

Rätt att inge klagomål
Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss via vårt personuppgiftsbiträde, se punkt 9. Du har även en rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

7. Cookies

Cookies (eller "kakor") är små textfiler som lagras i din dators eller mobila enhets (t.ex. smartphone eller läsplatta) minne. När du tar del av våra utbildningar använder vi oss av cookies.

En krypterad cookie sparas temporärt (sessionskaka) under ditt besök på webbplatsen och används för att hålla reda på om du är inloggad eller inte. Om du nekar cookies kan du inte logga in och utföra utbildningar.

För ytterligare information om vår användning av cookies är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsbiträde, se punkt 9.

8. Ändringar i personuppgiftspolicyn

Om vi gör ändringar i denna personuppgiftspolicy kommer vi att meddela dig detta vid nästa inloggning.

9. Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta vårt personuppgiftsbiträde, se punkt 9, eller oss som är personuppgiftsansvariga.

9.1 Personuppgiftsansvarig

SKOG OCH REN ett samarbete mellan SCA, Stor Enso, Sveaskog och Holmen

9.2 Personuppgiftsbiträde

Ampere Media AB behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning. Behandlingen sker i enlighet med instruktionerna i ett skriftligt biträdesavtal.