BankID

Gör så här:

För att kunna logga in med Mobilt BankID med QR-kod måste du ha en uppdaterad version av Mobilt BankID-appen med en QR-ikon. Om du inte har den senaste versionen måste du uppdatera den.

  1. Öppna BankID-appen på din telefon eller läsplatta.
  2. Klicka på QR-ikonen i BankID-appen.
  3. Rikta kameran mot QR-koden som visas här på skärmen.
  4. Skriv in din säkerhetskod och tryck “Legitimera”.

Driftas av Ampere Media AB och du legitmerar dig gentemot oss.